Marknadsavdeling

Oddhild Hellandsvik Sandøy

Økonomi og abonnement

E-post: oddhild@sulaposten.no

Mobil: 91995839

Åshild Reitan

Marknadsansvarleg

E-post: aashild@sulaposten.no

Mobil: 92648878

Redaksjon

Eldbjørg Rønneberg

Journalist

E-post: eldbjorg@sulaposten.no

Mobil: 48195234

Heidi Eikremsvik

Journalist

E-post: heidi@sulaposten.no

Mobil: 92252873

Odd Solnørdal

Redaktør/dagleg leiar

E-post: odd@sulaposten.no

Mobil: 99011831